Thursday, September 1, 2011

J.Crew: Fall full of colors

Tin vui cho các bạn yêu thích màu sắc và nhỡ 'đầu tư' quá nhiều và quần áo theo xu hướng color block ^^" - thu/đông năm nay trào lưu color-block tiếp tục hoành hành >3

Looks like the color block trend is going to transit from sping/summer to fall/winter fashion. 


  J.CREW FALL LOOKBOOK  

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...