Tuesday, September 30, 2014

White outMột. Dạo này toàn chọn mặc đồ trắng, tốt nhất là cả cây trắng luôn _-_. Một phần là vì thích nhưng phần lớn hơn là để hạn chế nghĩ ==", cái gì dễ nhất thì chọn (>> tác dụng phụ của việc bị deadline đè đầu cưỡi cổ cả tuần nay xP).

Hai. Rất thích chiếc váy này :3. Nói chung là cơn sốt wrap skirt hay tà lệch của mình vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm. Đi đâu shopping mà nhìn thấy mấy em ấy là như vớ được vàng ^^""". Wrap skirt thì còn đỡ đó, nghĩa là vẫn chết lên chết xuống nhưng còn có cơ hội bảo toàn ví tiền. Chứ tà lệch, bất đối xứng (asymmetrical) là thôi đó, chết ngay và móc ví liền, như bị bỏ bùa :)).
Áo/Top - Céline ; Váy/Skirt - Zara ; Kính/Sunglasses - Flea Market ; Giày / Shoes, Túi / Bag - Random store in Singapore ; Phụ kiện/Accessories - Nhà kho liti

3 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...