Thursday, June 26, 2014

Bikini Shopping: Dos & Don'ts (Magazine Scans)

WORK ARCHIVE

Bikini Shopping: Dos & Don'ts written by Linda Tran
2! Magazine, No. 367 (27/05/2014)
* * *

"Shopping đồ bơi: Ai cũng có thể đẹp" (tác giả Linda Nhung Trần) 
đăng trên tạp chí 2! Số 367 (27/05/2014).

Đề bài thời trang khó nhất mùa hè của các cô gái: đồ bơi.
Đè bài thời trang khó nhất mùa hè của các biên tập viên: làm thế nào để có thể giúp các nàng giải đề trên một cách thiết thực và hiệu quả nhất mà không bị nhàm chán hay lập đi lập lại.
Haizz...


1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...