Friday, December 3, 2010

Wedding time

Post ngày hôm nay lấy cảm hứng từ mùa cưới ở Việt Nam.
Trong vòng 1 tháng vừa qua tớ ko biết nhận đc bao nhiêu thiệp mời cưới....cứ như là ai ai cũng cưới hết ấy. Nếu ko phải vì thi & đi vắng chắc tớ ăn cưới 7ngày/tuần quá ^^"". Một số người thì biết dự định từ lâu rồi nhưng một số thì tự nhiên...đùng cái..cưới O_O - chóng hết cả mặt...

* * *

This post is inspired by the wedding season in Vietnam.
For last 1 month I was stormed(!!) with wedding invitations - it seems like everyone is getting married to me 0_o"". Seriously, I've lost track of ppl's status.
If it wasn't for the exams (& me being abroad) I would be attending weddings 7days/week ^^"" - a wedding marathon =P.


1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...